Odmiana gehen w imperfekt

Odmiana HABEN w czasie przeszym - Präteritum Imperfekt


Odmiana haben Odmiana czasownika haben w czasie Präteritum Imperfekt (przeszym).Odmiana czasownika SEIN w czasie przeszym - Präteritum Imperfekt

Odmiana czasownika sein Odmiana czasownika sein w czasie Präteritum Imperfekt (przeszym).Odmiana essen


Odmiana essen Odmiana niemieckiego czasownika essen (je) w czasie teraniejszym (Prasens) i przeszym (Imperfekt i Perfekt). Czasownik essen jest...Czasowniki modalne niemiecki

Czasowniki modalne niemiecki odmiana - spdzaj sen z powiek wielu osobom uczcym si tego jzyka. Zdaj sobie spraw, e wiele osb porzucio nauk...Odmiana TO BE w czasie teraniejszym - Present Simple


Odmiana TO BE Odmiana czasownika to be w czasie Present Simple (teraniejszym prostym). Powtrka z gramatyki jzyka polskiego odnonie odmiany...Odmiana WERDEN w czasie teraniejszym - Präsens


Odmiana werden Odmiana czasownika werden w czasie Präsens (teraniejszym prostym).Odmiana SEIN w czasie teraniejszym - Präsens

Odmiana sein Odmiana czasownika sein w czasie Präsens (teraniejszym prostym). Powtrka z gramatyki jzyka polskiego odnonie odmiany czasownika...Odmiana przez przypadki


Odmiana przez przypadki w jzyku polskim oraz jak sprawdzi jakiego przypadku jest rzeczownik wystpujcy w danym zdaniu?Odmiana HAVE w czasie teraiejszym - Present Simple


Odmiana have Odmiana czasownika have w czasie Present Simple (teraniejszym prostym).Odmiana HABEN w czasie teraniejszym - Präsens

Odmiana haben Odmiana czasownika haben w czasie Präsens (teraniejszym prostym).